5/5 - (63 votes)

PESEL Profil Zaufany додаток mObywatel для громадян України ✔️ керівництво користувача ❤️ Love

PESEL ❤️ Довірений профіль ✔️ додаток mГромадянин для громадян України – керівництво користувача
PESEL ❤️ Profil Zaufany ✔️ додаток mObywatel для громадян України
PESEL❤️ Profil Zaufany ✔️ aplikacja mObywatel dla obywateli Ukrainy – instrukcja obsługi

✅ Super Fotograf Pasaż Tesco Szczawno-Zdrój jest CZYNNE 🆗
✅ Super Fotograf Piaskowa Góra Wałbrzych jest OTWARTE 🆗
✅ Super Fotograf Przy Ratusz Wałbrzych jest CZYNNY 🆗
✅ Super Fotograf Śródmieście Wałbrzych jest OTWARTY🆗

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ПОЛЬЩІ!
WITAJCIE W POLSCE!

Привіт, мене звати Оля.
Cześć, mam na imie Olia.

Я громадянка України
Jestem obywatelka Ukrainy.

Я розповім як отримати номер PESEL,
Opowiem Ci jak uzyskać nr PESEL,

який знадобиться у вирішенні офіційних справ у Польщі.
który będzie Ci potrzebny przy załatwianiu spraw urzędowych w Polsce.

Номер PESEL – це унікальний ідентифікаційний номер, який надається
Numer PESEL to unikalny dla każdego mieszkańca numer identyfikacyjny nadawany

кожному мешканцю – як дорослиму, так і дітям.
zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom.

Номер PESEL потрібен для вирішення всіх офіційних справ у Польщі.
Numer PESEL jest potrzebny do załatwiania spraw urzędowych w Polsce.

Пам’ятайте, для того, щоб отримати номер PESEL, не потрібно бути прописаним у Польщі.
Pamiętaj, aby otrzymać numer PESEL nie musisz być zameldowany w Polsce.

Ви будете легалізованими і не отримаєте статус біженця.
Twój pobyt będzie legalny i nie będziesz miał statusu uchodźcy.

Заява про присвоєння Ідентифікаційний код у Польщі PESEL ✔️ Заповніть Формуляр ✔️ Бланк ✔️ Внесок ❤️ Love

Хто може отримати PESEL?
Kto może uzyskać PESEL?

Громадяни України, які з 24 лютого 2022 року
Dla każdego obywatela Ukrainy, który od 24 lutego 2022 r.

законно перетнули кордон Польщі, з території України
wjechał legalnie na terytorium Polski z terytorium Ukrainy

та виявляють намір залишитись на території Польщі,
i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski

присвоєно спеціальний порядок отримання номера PESEL.
przygotowano specjalną procedurę nadawania numeru PESEL.

Якщо ви приїхали з іншої країни, наприклад, зі Словаччини, вам також може бути присвоєний номер PESEL.
Jeżeli przybyłeś z innego Państwa, np. ze Słowacji, także może być Ci nadany numer PESEL.

Громадянин України, в цьому спеціальному режимі, не може отримати номер PESEL, якщо він вже отримав, а саме:
а) дозвіл на постійне проживання,
б) вид на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу,
в) дозвіл на тимчасове проживання,
г) статус біженця,
г) додатковий захист,
д) згоду на толерантне перебування,
е) дозвіл на перебування з гуманітарних міркувань,
є) склав у Республiцi Польщi клопотання про надання мiжнародного захисту або від імені громадянина таке клопотання було подане кимось іншим,
ж) задекларував свій намір подати заявки на надання міжнародного захисту у Республіці Польщі.

Numeru PESEL w tym specjalnym trybie nie może otrzymać obywatel Ukrainy, który posiada:
a) zezwolenie na pobyt stały,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
c) zezwolenie na pobyt czasowy,
d) status uchodźcy,
e) ochronę uzupełniającą,
f) zgodę na pobyt tolerowany,
g) zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
h) złożył w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,
i) zadeklarował zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Де отримати номер PESEL?
Gdzie dostać numer PESEL?

Зверніться до будь-якого міського управління. Там ви отримаєте номер PESEL.
Udaj się do dowolnego urzędu gminy. Tam otrzymasz numer PESEL

Що потрібно підготувати?
Co musisz przygotować?

документ для подорожей за кордон, карта поляка, інший документ із фотографією, наприклад, посвідчення особи або довідку, видану Посольством України в Польщі, документ, що підтверджує народження (для осіб до 18 років).
Paszport a jeżeli go nie posiadasz to Kartę Polaka, dokument ze zdjęciem, np. dowód osobisty lub zaświadczenie wydane przez Ambasadę Ukrainy w Polsce, dokument potwierdzający urodzenie (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia).

Якщо у вас немає вище зазначених документів – номер PESEL буде присвоєно на підставі вашої декларації, поданої посадовій особі.
Jeżeli nie masz powyższych dokumentów, numer PESEL zostanie nadany na podstawie Twojego oświadczenia złożonego urzędnikowi.

Пам’ятайте, що у разі надання неправдивих даних (наприклад, фальшиве ім’я та прізвище, дата народження) вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності.
Pamiętaj jednak, że możesz być pociągnięty do odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych. (np. fałszywe imię i nazwisko, data urodzenia).

Як отримати номер PESEL?
Jak dostać numer PESEL?

Заповни заявку.
Wypełnij wniosek.

Заповніть свої дані: ім’я, прізвище, дата та місце народження.
Uzupełnij swoje dane, takie jak m.in. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia.

Якщо ви дасте згоду на занесення номеру телефону або адреси електронної пошти
Jeśli wyrazisz zgodę na przekazanie numeru telefonu lub adresu e-mail

До реєстру контактних даних, офіси зможуть зв’язатися з вами. Поставте галочку у порожньому квадратику.
do Rejestru Danych Kontaktowanych, urzędy będą mogły się z Tobą kontaktować

до реестру контактних даних, офіси зможуть зв’язатися з вами. Поставте галочку у порожньому квадратику.
do Rejestru Danych Kontaktowanych, urzędy będą mogły się z Tobą kontaktować.

Пам’ятай, щоб твій підпис не виходив за межі рамки.
Pamiętaj, żeby Twój podpis zmieścił się w ramce na formularzu.

У разі дітей до 12 років заяву на номер PESEL подає один із батьків,
W przypadku dzieci do 12 roku życia wniosek o nadanie numeru PESEL składa jedno z rodziców,

тимчасовий опікун, куратор або фактичний опікун.
opiekun tymczasowy, kurator lub opiekun faktyczny.

Щоб отримати номер PESEL вам доведеться залишити
Aby otrzymać numer PESEL będziesz musiał zostawić

свою фотографію та відбитки пальців.
swoją fotografię i odciski palców.

Процес зняття відбитків пальців.
Proces pobierania odcisków palców:

За допомогою зчитувача відбитків пальців буде відскановано
Za pomocą czytnika do pobrania odcisków palców, zostanie zeskanowany

один відбиток на лівій руці та один на правій руці.
jeden odcisk z lewej ręki i jeden odcisk z prawej ręki.

Відбитки пальців не знімаються у людей,
Odcisków palców nie pobiera się od osoby,

які не досягли 12 років,
która nie ukończyła 12 lat,

у тих людей, у яких тимчасово неможливо
od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe

фізично взяти відбитки жодного з пальців,
pobranie odcisków któregokolwiek z palców,

у тих людей, у яких зняти відбитки пальців фізично неможливо.
od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Як довго ви будете чекати?
lle będziesz czekać?

Державний службовець прийме заявку одразу.
Urzędnik przyjmie Twoje zgłoszenie od razu.

Ви отримаєте повідомлення про присвоєний номер PESEL,
Otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL

залишивши інформацію в реєстрі контактних даних.
dzięki pozostawieniu informacji w Rejestrze Danych Kontaktowych.

Документ Ідентифікація PESEL для біженця з України ✔️ Ідентифікаційний код у Польщі ❤️ Love

Скільки ви заплатите?
lle zaplacisz?

послуга безкоштовна
Usługa jest bezpłatna.

Щоб підтвердити свою особу в державних установах
Do potwierdzenia Twojej tożsamości, niezbędnej w kontaktach z urzędem,

це довірений профіль.
jest Profil Zaufany.

Якщо вам 18 років, налаштуйте його.
Załóż go, ješli masz 18 lat.

Довірений профіль – це інструмент цифрової авторизації,
Profil Zaufany, to cyfrowe narzędzie autoryzacji, który umożliwia

який дозволяє вирішувати офіційні справи онлайн, не виходячи з дому.
załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.

Для чого призначений довірений профіль?
Do czego służy Profil Zaufany?

В Інтернеті він виконує ту ж функцію, що і документ, що посвідчує особу.
W Internecie pełni tę samą funkcję co dokument tożsamości.

Це дозволяє підписати електронний документ підписом,
Pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem

який юридично еквівалентний власноручному підпису.
zrównanym w skutkach prawnych z podpisem własnoręcznym.

Який найпростіший спосіб створити довірений профіль?
Jak najprościej założyć Profil Zaufany?

При реєстрації в державному офісі, при присвоєнні номеру PESEL,
Podczas rejestracji w urzędzie, przy nadawaniu numeru PESEL,

у формі виберіть згоду на передачу даних
w formularzu zaznacz zgodę na przekazanie danych

до Реєстру контактних данихі підтвердження довіреного профілю.
do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzenie Profilu Zaufanego.

Якщо ви хочете додати свої контактні дані до RDK і підтвердити довірений профіль, Ви можете зробити це пізніше, ніж під час призначення номера PESEL в офісі.
Jeśli chcesz dodać swoje dane kontaktowe do RDK i potwierdzić Profil Zaufany, możesz to zrobić później niż przy nadaniu nr PESEL w urzędzie.

Введіть адресу електронної пошти та номер телефону. Приділіть особливу увагу
Podaj adres e-mail oraz numer telefonu. Zwróć szczególną uwagę

правильному та розбірливому введенню даних.
na poprawne i czytelne wpisanie danych.

Ви отримаєте логін на вказану адресу електронної пошти та одноразовий пароль
Na podany adres e-mail otrzymasz login, a na numer telefonu komórkowego

на номер мобільного телефону для активації
jednorazowe hasło umożliwiające aktywację

вашого довіреного профілю та встановлення нового пароля. Памятайте, щоб мати при собі мобільний телефон.
Twojego Profilu Zaufanego i ustalenie nowego hasła. Pamiętaj, aby mieć przy sobie telefon komórkowy.

ВАЖЛИВО
WAŻNE

Для створення довіреного профілю потрібний є мобільний телефон
Do założenia Profilu Zaufanego niezbędny jest telefon komórkowy

із сім-картою від польського оператора мобільного зв’язку та адреса електронної пошти.
z kartą SIM od polskiego operatora telefonii komórkowej oraz adres e-mail.

mobywatel – це мобільний додаток з електронними документами,
mObywatel – to aplikacja z elektronicznymi dokumentami,

які дозволяють підтвердити твою особу.
które pozwalają potwierdzić Twoją tożsamość.

Кожен громадянин України, хто перетнув кордон Польщі
Każdy obywatel Ukrainy, który wjechał na terytorium Polski

від 24 лютого 2022 року, має номер PESEL
z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i który ma nadany numer PESEL

та довірений профіль, може скористатися послугою, доступній в мобільному додатку Далі
oraz Profil Zaufany, może korzystać z usług dostępnych w aplikacji mobilnej

Для підтвердження особи в ній буде створено нову картку під назвою Авторизувати
W celu potwierdzenia tożsamości zostanie w niej utworzony nowy dokument o nazwie

Diia.pl
Diia.pl

Програмою mobywatel та документом (Diia.pl) можуть користуватися всі, хто:
Z aplikacji mObywatel i dokumentu (Diia.pl) może korzystać każdy kto:

досяг віку 18 років, надано номер PESEL, має довірений профіль, має смартфон з доступом до Інтернету та операційну систему Android версії 6.0 (або новішої) або з iOS 13 (або новішої).
ma ukończone 18 lat, ma nadany numer PESEL, ma założony Profil Zaufany, posiada smartfon z dostępem do internetu i systemem operacyjnym Android w wersji 6.0 (lub nowszej) lub z systemem iOS 13 (lub wyższej).

Маючи PESEL, довірений профіль і програму mObywatel,
Mając numer PESEL, Profil Zaufany i aplikację mObywatel,

Ви можете користуватися наступними послугами:
możesz skorzystać z następujących usług:

охорона здоров’я, соціальна допомога, безоплатна юридична, психологiчна, матеріальна та соціальна допомога, робота та бізнес.
opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej, bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej oraz dotyczącej pracy, pomocy społecznej i działalności gospodarczej.

Super Fotograf Kodak Express CZYNNE OTWARTE. Serdecznie Zapraszamy już od 7:00 rano Fotograf przy Ratuszu Wałbrzych ul. Sienkiewicza 6, aż do późnych godzin wieczornych do godziny 21:00 Fotograf Wałbrzych Podzamcze Pasaż Tesco Szczawno-Zdrój ul. Łączyńskiego 44.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie oddziały Kodak Express Super Fotograf są czynne otwarte w standardowych godzinach pracy. Zapraszamy.

Pasaż Tesco w Wałbrzychu nadal czynne

Super Fotograf Wałbrzych – Najtaniej Najszybciej Najlepiej.
Widziałeś tańszą ofertę? Powiedz nam o tym! U nas będzie Taniej.
Super Fotograf – Najlepszy Fotograficzny wybór w mieście

Pasaż Tesco Szczawno-Zdrój (MAPA)
ul. Józefa Łączyńskiego 44
CZYNNE 7 DNI od 9 do 21
* niedziela od 10 do 18
tel. 74 84 253 54
Piaskowa Góra Wałbrzych (MAPA)
ul. Główna 11 FILARY
1 piętro nad Żabką
CZYNNE od 9 do 16
sobota – niedziela na zamówienie
tel. 74 84 253 54
Śródmieście Wałbrzych (MAPA)
ul. Adama Mickiewicza 27
za Placem Tuwima
CZYNNE od 10 do 16
sobota – niedziela na zamówienie
tel. 74 84 253 54
Śródmieście Przy Ratusz Wałbrzych (MAPA)
ul. Henryka Sienkiewicza 6
obok Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
CZYNNE od 7:00 do 15:30
sobota – niedziela na zamówienie
tel. 74 84 253 54
   

Fotograf Wałbrzych Czynne Otwarte

Dowód osobisty z odciskiem palca. Czy to możliwe?

Paszportowy Wałbrzych Zmiany ❤️ Czynne Otwarte ✔️ od Sierpień 2022