Która firma stworzyła pierwszy aparat cyfrowy na świecie?
Oczywiście był to Kodak.
Twórcą pierwszego cyfrowego aparatu fotograficznego na świecie jest Steve Sasson inżynier Eastman Kodak Company.