Kamera Cyfrowa Kodak PlaySport – Instrukcja Obsługi. Krótka instrukcja jak filmować i nagrywać sekwencje wideo przy użyciu dostępnych funkcji kamera Kodak.