AKTUALIZACJA 2016
https://www.superfotograf.pl/2016/02/24/nowe-zdjecia-do-prawo-jazdy-2016/

Zdjęcia Do Prawa Jazdy Wymagania

Wyraźna wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 na 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewych uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku mogą załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotogorafia taka zamieszczona jest w innym dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Chcesz zrobić zdjęcia do prawo jazdy?
Przyjdź do Super Fotografa – naciśnij TUTAJ.