Zorganizowanej w Leicester (Wielka Brytania) konferencji KODAK EXPRESS Digital Solutions 2009 towarzyszyły spore emocje. Konferencja, w której wzięła udział bardzo duża liczba osób, stanowiła dla członków społeczności Kodak Express świetną okazję do spotkania i zacieśnienia wzajemnych relacji, dzięki którym będą mogli wyróżniać się na rynku poprzez promowanie swojej firmy jako części jednorodnej grupy, działającej pod wspólną, uznaną marką i dysponującej spójną, szeroką ofertą produktową i usługową.

W sobotni wieczór uczestnicy konferencji wzięli udział w kolacji Kodak Express, po której nastąpiła fantastyczna część rozrywkowa. Niedzielna konferencja dała uczestnikom możliwość zapoznania się z tegorocznymi produktami i planami na przyszłość. W części rozrywkowej państwo Aslam z zakładu fotograficznego w Hounslow zostali zdobywcami minilabu Kodak
APEX 30.

Najważniejszym wydarzeniem konferencji były motywujące przemówienia przedstawicieli firmy Ogilvy, którzy udzielili rad dotyczących prowadzenia skuteczniejszej sprzedaży detalicznej. Skoncentrowali się oni głównie na prostych wskazówkach, technikach i czynnikach motywujących, które pomogą wykorzystać umykające szanse biznesowe, a tym samym zwiększyć sprzedaż i zyski całej sieci w tych trudnych gospodarczo czasach.