Kodak na targach Print 09 w Chicago zaprezentował innowacyjne cyfrowe interaktywne wyświetlacze, które zdominowały targi.