Jeffrey HAYZLETT, Chief Marketing Officer, udzielił wywiadu dla TechTocTv, w którym stwierdza, że organizacja Kodak jest już u progu Zarządzania Wiedzą w wersji 3.0.